Netwerkmakers   Branding

Netwerkmakers wil een beweging in gang zetten waarbij zorgbehoevenden hulp ontvangen vanuit een zelf-gecreëerd netwerk. Door cursussen te geven bij sociale instanties en zelf een netwerk op te bouwen werkt Netwerkmakers aan een lange termijn oplossing voor statushouders, alleenstaande ouders, mensen in de schulden etc. Super gaaf om mee te mogen werken aan dit mooie concept door een logo en huisstijl te maken voor ze!