PerspectieF   Campagne

⚓️ Ik mocht de campagne 2023 ‘Durf Te Hopen’ vormgeven voor ChristenUnie-jongeren ‘PerspectieF’. 📰 Naast de campagne ontwerp ik elk kwartaal het ledenblad ‘Perspex’ voor de jongeren-organisatie.